Blogs
3 min

Hoe krijgen producten het KOMO-certificaat?

Veel producten in de bouw bevatten een KOMO-certificaat of KOMO-attest-met-productcertificaat. In deze blog kom je erachter wat KOMO is en waarom dit zo belangrijk is in de bouw.

Wat is KOMO?

KOMO staat voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken. Dit instrument is bedoeld om te controleren en te bewijzen dat producten en bouwprocessen op een juiste manier worden gemaakt en gevolgd. De organisatie achter KOMO is in 1962 opgericht onder toezicht van de Nederlandse gemeenten, met als doel complexe bouwprocessen overzichtelijk de maken en kwaliteit zeker te stellen.

KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Producten worden door KOMO getest aan de hand van de normen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat normen en eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Alles wat KOMO-gecertificeerd, voldoet aan de eisen van zowel commerciële marktpartijen als van de Overheid. 

Hoe krijgen producten een KOMO-certificaat?

Producten worden door KOMO onder meer getest op het verouderingsgedrag en het brandgedrag. Zo weet je zeker dat deze producten aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoen. Het KOMO-certificaat wordt alleen uitgegeven wanneer een product deze reeks testen heeft doorstaan.

Blootstelling aan UV-straling en verkleuring

Bepaalde producten, zoals Ki-Kern gevelbekleding, worden eveneens getest op verkleuring. Het product wordt in deze test blootgesteld aan minimaal 3.000 uren UV-belasting. Zo wordt getest hoe het product reageert op de invloed van de zon en wordt de maximale verkleuring van het product gemeten. Het meten van de maximale verkleuring gebeurt aan de hand van een zogenaamde ‘grijsschaal’. Hiervoor wordt de ISO 105 A02 gebruikt. Het product mag niet te veel verkleuren onder invloed van UV-straling.

Gevelbekleding is immers een duurzaam product dat voor een langere periode op uw gevel is gemonteerd. Het aantal uren UV-belasting staat gelijk aan de UV-belasting waar de gevelbekleding gedurende 10 jaar aan blootgesteld zal worden.

Het verouderingsgedrag

Ook wordt de gevelbekleding blootgesteld aan de zogenaamde vries/dooi-test. Het product wordt in deze test blootgesteld aan extreme weersomstandigheden (weersomstandigheden die zo extreem zijn dat we deze in Nederland niet kennen). Juist onder deze extreme omstandigheden wordt het verouderingsgedrag van het product zichtbaar. Het product mag onder deze omstandigheden geen barsten, scheuren en andere schade vertonen.

Het brandgedrag van het product 

Het brandgedrag van het product wordt eveneens getest. Belangrijke punten in deze test zijn o.a. de uitstoot van het product in het geval van brand. Producten voorzien van het KOMO-certificaat stoten in geval van brand geen schadelijke stoffen uit. Zo bent u met een KOMO-certificaat dus verzekerd van een veilig product.

Steekproeven

KOMO staat voor kwaliteit. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door de uitvoering van steekproeven. Het uitvoeren van deze steekproeven vindt een aantal keer per jaar plaats.

Het KOMO-certificaat biedt meerwaarde

Het KOMO-certificaat biedt meerwaarde aan professionals én consumenten. Consumenten kunnen met het KOMO-certificaat snel en eenvoudig de kwaliteit en veiligheid van een product toetsen. Ook professionals merken de meerwaarde van het KOMO-certificaat. Het aanvragen van (bouw)vergunningen verloopt een stuk sneller wanneer de voorgestelde producten over een KOMO-certificering beschikken. Tevens gaan producten die zijn getest en een KOMO-keurmerk hebben ontvangen langer mee en hebben minder onderhoud nodig.

 

Wi je meer lezen over KOMO en de testprocedures? Bekijk dan de website www.komo.nl.